Lets face it!

Pasted Graphic
Hängivna flerskrovsseglare har dragit igång en facebook för att få fart på fler kappseglande ekipage i Östersjön. Ett (kul) delmål är att vara minst 10 startande på Gotland Runt. "Joina och påverka" hälsar upphovsmakarna. En del "nyckelpersoner" kommer att få administratörsrättigheter. Tuta och kör, säger vi på skota.

Baltic multihull racing